Aubergine Parmigiana

baked eggplant, parmesan & mozzarella cheese, tomato sauce

£15.00